محصولات

Sti Tap

  • درج رزوه سیم شیر درج رزوه پیچ HELI-COIL STI شیر

    درج رزوه سیم شیر درج رزوه پیچ HELI-COIL STI شیر

    این شیری است که برای پردازش و نصب رزوه های داخلی برای درج سیم پیچ استفاده می شود که به عنوان شیرهای ST و شیرهای پیچ نیز شناخته می شود.با توجه به شکل و نحوه شکل گیری رزوه ها به شیرهای شیار مستقیم، شیرهای شیار مارپیچی و شیرهای اکستروژن تقسیم می شود.